Etažiranje

etažiranjeEtažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo nad nekretninom. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom). Etažiranjem se postiže sređivanje vlasničkih odnosa nad nekretninom – stanovima i kućama nakon čega je svima potpuno jasno od čega se nekretnina (stan) sastoji, koje je površine, gdje se nalazi, koliko vrijedi , čije je sve vlasništvo i što mu sve pripada ( parkirno mjesto, garaža, dio okućnice... )

Većina zgrada nije izvršila etažiranje kako bi se saznao točan udio suvlasništva pojedinog vlasnika stambene ili poslovne cjeline iz kojeg bi proizlazilo učešće u održavanju zajedničkih uređaja i dijelova zgrade. Nakon uspješno provedenog etažiranja se znaju točne površine stanova i poslovnih prostora koje imaju utjecaja na razne troškove kao što su grijanje, naknada za uređenje, voda, komunalna naknada i pričuva zgrade.

Provođenjem etažiranja nekretnina tržišno vrijedi više jer je točno definiran položaj stana, njegova površina, kao i suvlasnički omjer, a postupak zaloga nekretnine kod banke je jednostavniji i brži.

Postupak kod etažiranja je sljedeći :

  • Snimanje tlocrta i izrada elaborata etažiranja
  • Ishođenje potvrde
  • Sklapanje međuvlasničkog ugovora i ovjera kod javnog bilježnika
  • Provođenje u gruntovnici i izdavanje vlasničkih listova