Ispitivanje građevinskih materijala

etažiranje

U suradnji sa akreditiranim laboratorijem „AKSIOM“ d.o.o. nudimo sljedeća ispitivanja:

SVJEŽI BETON

  • Uzorkovanje HRN EN 12350-1
  • Određivanje konzistencije slijeganjem(HRN EN 12350-2)
  • Određivanje gustoće (HRN EN 12350-6)
  • Određivanje sadržaja pora – Tlačne metode (HRN EN 12350-7)
  • Mjerenje temperature svježeg betona (HRN U.M1.032:1981)

OČVRSLI BETON

  • Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (HRN EN 12390-1)
  • Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće (HRN EN 12390-2)
  • Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (HRN EN 12390-3)
  • Specifikacija uređaja za ispitivanje – Tlačna čvrstoća (HRN EN 12390-4)
  • Vlačna čvrstoća cijepanjem ispitnih uzoraka (HRN EN 12390-6)
  • Određivanje gustoće (HRN EN 12390-7)
  • Određivanje dubine prodiranja vode pod tlakom (HRN EN 12390-8)

BETONARA

  • konzultantske usluge u pripremi i postupku certifikacije betonara
  • projektiranje betona (izrada sastava-receptura betona)
  • početno ispitivanje tipa za tvornice betona
  • izrada proizvodne sposobnosti tvornice betona i homogenosti mješavine
  • Ispitivanje pogodnost reciklirane vode za korištenje u betonu

BETON U KONSTRUKCIJAMA

  • Izvađeni ispitni uzorci-uzorkovanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (HRN EN 12504-1)
  • Ispitivanje betona u konstrukcijama-nerazorno ispitivanje-određivanje indeksa sklerometra (HRN EN 12504-2)
  • Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama ipredgotovljenim betonskim dijelovima (HRN EN 13791)

NA GRADILIŠTU

  • Tekuća i kontrolna ispitivanja
  • Izrada Plana kvalitete izvedbe i nadzora betonske konstrukcije (ex. Projekt betona)
  • Obilazak gradilišta i vizualni pregled specijalista tehnologije betona
  • Izrada mjesečnog izvještaja o kontroli kvalitete
  • Izrada završnog izvještaja o kontroli kvalitete
  • Nadzor nad gradnjom

BETONARA

  • konzultantske usluge u pripremi i postupku certifikacije betonara
  • projektiranje betona (izrada sastava-receptura betona)
  • početno ispitivanje tipa za tvornice betona
  • izrada proizvodne sposobnosti tvornice betona i homogenosti mješavine
  • Ispitivanje pogodnost reciklirane vode za korištenje u betonu
  • opeka, crijep i glineni blokovi
  • geotehnička ispitivanja
  • hidrotehnička ispitivanja (ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava do profila 1600 mm)
  • ispitivanja asfalta