Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na raduNudimo Vam usluge Koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (Koordinator I) i u fazi izvođenja radova (Koordinator II). Za pružanje ovih usluga ispunjavamo Zakonom propisane uvjete, odnosno položen stručni ispit za Koordinatora zaštite na radu I & II (Uvjerenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava broj : 377)

Svrha zaštite na radu je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša i sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita, obavljamo poslove koordinacije :

 1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – Koordinator I:
  • koordinacija primjene načela zaštite na radu;
  • izrada plana izvođenja radova;
  • izrada dokumentacije, odnosno elaborata zaštite na radu.
 2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II:
  • izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
  • usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
  • osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
  • provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti;
  • osiguranje pristupa gradilištu samo osobama koje su na njemu zaposlene i osobama koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Imenovanje Koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (Koordinator I) i fazi izvođenja radova (Koordinator II) obveza je Investitora.

Ukoliko Investitor ne imenuje koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja i fazi izvođenja radova propisane kazne su od 20.000,00 kn do 90.000,00 kn