Projektiranje

etažiranjeIzrađujemo kompletnu tehničku dokumentaciju za objekate visokogradnje te projekte cesta, vodovoda i kanalizacije.

Ovisno o dogovoru u sklopu izrade tehničke dokumentacije obavljamo i poslove prikupljanja prethodnih suglasnosti i ishodimo odobrenja za gradnju a na zahtjev klijenata izrađujemo 3D prikaze projektiranih građevina.

Nudimo izradu :

IDEJNOG PROJEKTA – koji predstavlja skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

GLAVNOG PROJEKTA – koji predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.
Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

  • arhitektonski projekt
  • projekt konstrukcije
  • projekt elektrotehničkih instalacija
  • projekt strojarskih instalacija
  • projekt vodovoda i kanalizacije
  • projekt zaštite od požara
  • projekt zaštite na radu
  • troškovnik projektiranih radova.

IZVEDBENOG PROJEKTA – kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.